Witamy w Sprincie Maturalnym! 🎉

wszystkie informacje organizacyjne wysłaliśmy na Twój adres mailowy,
ale mamy jeszcze jedną propozycję...

Możesz odebrać powtórkę całej niezbędnej teorii do matur podstawowych w formie 14 lekcji z każdego przedmiotu!

tylko teraz otrzymujesz zniżkę -50% od standardowej ceny

Godziny
Minuty
Sekundy
Uczniów i uczennic 👤
1000 +
Ocena w Google ⭐
0 /5
Twój wynik na maturze 📝
0 %

Odbierz powtórkę całej wymaganej teorii do matur podstawowych!

14 lekcji wideo

Z każdego przedmiotu otrzymasz 14 nagrań, każde 90 min. Dzięki temu powtórzysz WSZYSTKO co konieczne,

Dodatkowe materiały i notatki

Poza nagraniami dostaniesz prezentacje i dodatkowe pliki, które możesz pobrać, wydrukować i traktować jako notatki.

Powtarzasz to, co niezbędne

Nie marnujesz czasu na poszukiwanie informacji i selekcję materiału — powtarzasz tylko to co najważniejsze.

Lektury i epoki

Na języku polskim powtórzysz każdą lekturę, epokę, konteksty, nauczysz się pisania rozprawki i notatki syntetyzującej.

Repetytorium i kurs MatArturalny

Poza regularnymi nagraniami otrzymasz opracowanie podstawowej teorii z matematyki, którą musisz znać.

570+ rozwiązanych zadań

Nasz Zbiór Zadań to ponad pół tysiąca zadań, z dokładnymi rozwiązaniami – wszystkie typy i schematy z matmy.

Bonusowe spotkania

Skorzystasz z wyjątkowych spotkań z doradcą zawodowym, psychologami oraz innymi gośćmi.

Najnowsze wymagania CKE

Wszystkie treści są tworzone i weryfikowane przez doświadczonych nauczycieli, egzaminatorów CKE.

Dostęp do końca maja 2024

Płacisz raz, a dostęp do plików masz do końca maja. Możesz wrócić do notatek i nagrań nawet dzień przed maturą.

…a to wszystko ze zniżką -50% tylko teraz!

Co mówią uczniowie i uczennice?

Godziny
Minuty
Sekundy

Skorzystaj z ukrytej promocji i wykup dostęp do 14 lekcji na maturę! ⏰

Pakiet 3 Podstaw
- NAGRANIA I MATERIAŁY

Pakiet podstaw pozwoli Ci zdać wszystkie obowiązkowe matury na wysokim poziomie – zarówno ustne, jak i pisemne. Teraz możesz odebrać pakiet 14 nagrań i materiałów.

699 349

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 349 zł

14 LEKCJI WIDEO Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU
Zobacz co dokładnie powtórzysz 👇

język polski (14 lekcji)

Ola Korczak - język polski | Matura 2024

Notatka syntetyzująca i… Mitologia. Struktura arkusza maturalnego; notatka syntetyzująca – na przykładzie tekstów dotyczących mitologii Greków i Rzymian, funkcji mitu; poszerzenie wiedzy o Mitologii Parandowskiego oraz przykładowe zadania maturalne dotyczące mitów; starożytność – specyfika epoki, słowniczek.

Antygona oraz Iliada i twórczość Horacego w zadaniach maturalnych. Specyfika zadań w drugiej części egzaminu maturalnego; polecenia wieloskładnikowe; przykładowe zadania maturalne dotyczące lektur obowiązkowych z antyku (motywy, sztuka, filozofia, gatunki).

Biblia jako temat i jako kontekst. Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księga Psalmów, Apokalipsa św. Jana; objaśnienie czym jest kontekst, ściągawka, jak go wprowadzić konteksty biblijne dla lektur obowiązkowych.

Wypracowanie maturalne i… średniowiecze. Dobre i złe nawyki – na przykładzie fragmentów wypracowań; przykładowe wykorzystanie w wypracowaniu parenetycznych lektur obowiązkowych: Pieśni o Rolandzie, Kroniki Polskiej, Legendy o św. Aleksym, Kwiatków św. Franciszka z Asyżu.

Średniowiecze i… funkcje środków stylistycznych. Bogurodzica, Lament świętokrzyski; przykładowa analiza struktury utworu i wykorzystanych w nim środków stylistycznych; przypomnienie, dlaczego interpretacja i analiza wiersza są istotne; podsumowanie wiedzy o średniowieczu, filozofia epoki, motywy; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią; Katedra.

Filozofia i wartości odrodzenia w lekturach renesansowych. Boska Komedia jako utwór z pogranicza epok; odrodzenie w poezji Jana Kochanowskiego; problematyka Odprawy posłów greckich; idea Kazań sejmowych.

Genologia okresu baroku. Wprowadzenie do literatury barokowej: Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska twórczość poetycka Morsztyna, Sępa Szarzyńskiego, Naborowskiego; przykładowe rozprawki z odniesieniem do wiersza; dramaty niby barokowe: Makbet, Skąpiec.

Oświecenie w puli niejawnej zagadnień maturalnych. Objaśnienie nowej formuły matury ustnej; przykładowe zadania niejawne z wykorzystaniem twórczości oświeceniowej; Hymn do miłości Ojczyzny, satyry i bajki Krasickiego oraz twórczość Franciszka Karpińskiego.

Romantyzm przedlistopadowy – problemy i konteksty. Oda do młodości i ballady Mickiewicza; Sonety krymskie; Dziady cz. II; Konrad Wallenrod.

Romantyzm polistopadowy – problemy i konteksty. Dziady cz. III; Kordian; Pan Tadeusz; Balladyna.

Od romantyzmu do pozytywizmu – problemy i konteksty. Lalka; Potop; Gloria victis.

Młoda Polska – problemy i konteksty. Zbrodnia i kara; Wesele; poezja Kasprowicza, Przerwy-Tetmajera, Staffa, Leśmiana.

Międzywojnie i II w. ś. w arkuszu maturalnym. Specyfika poezji Tuwima, Lechonia, Przybosia; Przedwiośnie – konteksty; przykładowe zadania maturalne do tekstów o II w. ś.: Inny świat, opowiadania Borowskiego, Zdążyć przed Panem Bogiem.

Wiek XX. Konteksty do ważnych lektur z drugiej połowy XX w.: Dżumy, Roku 1894, Tanga, Miejsca, Profesora Andrewsa w Warszawie; twórczość Marka Nowakowskiego; konspekt przykładowego wypracowania maturalnego do poezji Miłosza, Barańczaka, Szymborskiej.

matematyka (14 lekcji)

MatArtur - matematyka korepetycje | Matura 2024

Fundamenty, czyli od czego trzeba zacząć? Wyrażenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia; Równania, nierówności i układy równań; Jak przeprowadzać dowody algebraiczne; Jak prowadzić notatki, używać karty wzorów i organizować sobie naukę.

Potęgi, pierwiastki i logarytmy – zadania maturalne.

Czym są ciągi; Własności ciągu arytmetycznego; Własności ciągu geometrycznego; Zadania maturalne z ciągów.

Definicja funkcji; Własności funkcji: monotoniczność, dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe; Zadania maturalne z funkcji.

Czym jest funkcja liniowa; Objaśnienie współczynników funkcji liniowej i ich wpływu na wykres funkcji liniowej; Zadania maturalne z funkcji liniowej.

Wprowadzenie do funkcji kwadratowej; Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej; Zadania maturalne z funkcji kwadratowej.

Czym są funkcje trygonometryczne; Zależności pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi; Zadania maturalne z trygonometrii.

Wprowadzenie do geometrii dwuwymiarowej (planimetrii); Własności figur; Zadania maturalne z planimetrii.

Wprowadzenie do geometrii trójwymiarowej (stereometrii); Graniastosłupy i ostrosłupy; Pola powierzchni i objętości poszczególnych brył; Zadania maturalne ze stereometrii.

Geometria analityczna; Środek odcinka i długość odcinka w układzie współrzędnych; Odległość punktu od prostej; Wzór na okrąg w układzie współrzędnych; Zadania maturalne.

Jak wykorzystać funkcję kwadratową, aby znaleźć wartość największą lub najmniejszą; Zadania maturalne z optymalizacji.

Kombinatoryka i prawdopodobieństwo; Jak policzyć na ile sposobów można coś zrobić; Jak policzyć prawdopodobieństwo danego zdarzenia; Zadania maturalne.

Wprowadzenie do statystyki; Jak policzyć średnią arytmetyczną, medianę, dominantę i odchylenie standardowe; Zadania maturalne.

PODSUMOWANIE. Powtórzenie najważniejszych zagadnień; Jak wykorzystać ostatnie dni przed egzaminem i samodzielnie powtórzyć materiał; Jak rozwiązywać arkusz maturalny; Wskazówki, które mogą pomóc na egzaminie.

język angielski (14 lekcji)

Dariusz Głaz - język angielski korepetycje | Matura 2024

Słuchanie w zakresie tematów “Człowiek”, “Miejsce zamieszkania”, “Edukacja”; omówienie rodzajów zadań na rozumienie ze słuchu.

Czytanie w zakresie tematów “Człowiek”, “Miejsce zamieszkania”, “Edukacja”; omówienie rodzajów zadań na czytanie ze zrozumieniem.

Zadania otwarte w zakresie tematów “Człowiek”, “Miejsce zamieszkania”, “Edukacja”; wypowiedź pisemna: email.

Słuchanie w zakresie tematów “Praca”, “Życie Prywatne”, “Żywienie”; porównanie czasów Past Simple & Past Continuous & Present Perfect.

Czytanie w zakresie tematów “Praca”, “Życie Prywatne”, “Żywienie”; porównanie czasów Present Perfect Simple & Present Perfect Continuous.

Zadania otwarte w zakresie tematów “Praca”, “Życie Prywatne”, “Żywienie”; wypowiedź pisemna: wpis na blogu.

Słuchanie w zakresie tematów “Zakupy i usługi”, “Podróżowanie i Turystyka”, “Kultura”; porównanie form przyszłych Future Simple & to be going to.

Czytanie w zakresie tematów “Zakupy i usługi”, “Podróżowanie i Turystyka”, “Kultura”; strona bierna.

Zadania otwarte w zakresie tematów “Zakupy i usługi”, “Podróżowanie i Turystyka”, “Kultura”; zdania warunkowe I & II stopnia (conditionals).

Słuchanie w zakresie tematów “Sport”, “Zdrowie”, “Nauka i technika”; zdania warunkowe III stopnia.

Zadania otwarte i czytanie w zakresie tematów “Sport”, “Zdrowie”, “Nauka i technika”; czas Past Perfect.

Zadania egzaminacyjne w zakresie tematów “Świat przyrody” i “Państwo i społeczeństwo”.

Wszystko o maturze ustnej – omówienie przebiegu i zasad egzaminu, omówienie typów zadań, ćwiczenia egzaminacyjne.

Kompletna powtórka przed egzaminem obejmująca wszystkie tematy.

Zobacz przykładowe materiały

Oprócz 14 nagrań lekcji z każdego przedmiotu, otrzymujesz również mnóstwo darmowych materiałów – prezentacje z zajęć, rozwiązane zadania, repetytorium i zbiór zadań z matematyki, przydatne zwroty.

SKORZYSTAJ Z WYJĄTKOWEJ ZNIŻKI! ⏰

Godziny
Minuty
Sekundy

Ostatnia Prosta!
Powtórz wszystko co MUSISZ wiedzieć

Pakiet 3 Podstaw
- NAGRANIA I MATERIAŁY

Pakiet podstaw pozwoli Ci zdać wszystkie obowiązkowe matury na wysokim poziomie – zarówno ustne, jak i pisemne. Teraz możesz odebrać same nagrania i materiały.

699 349

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 349 zł

Matura już niedługo! Dołącz do osób, które zdały z nami bez stresu

Godziny
Minuty
Sekundy

© Copyright 2023-2024 Studniówka Maturalna