Studniówka Maturalna

Matura 2024 - terminy, zmiany, wymagania | Studniówka Maturalna

Matura 2024 - terminy, zmiany, wymagania. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Matura 2024 odbędzie się w dwóch formułach: starej z 2015 roku i nowej z 2023.  Maturzyści znają już dobrze starą formułę, ale ciągle mają wątpliwości do zasad matury w formule 2023. Jakie zmiany wprowadza CKE? Jakie przedmioty są obowiązkowe? Czy trzeba zdać rozszerzenie na maturze 2024?

W tym wpisie przedstawimy wszystkie najważniejsze informacje. Pokażemy oficjalne terminy egzaminów maturalnych, opowiemy o zmianach w nowej formule i doradzimy, jakie przedmioty rozszerzone powinni wybrać tegoroczni maturzyści. Na koniec podzielimy się najcenniejszymi wnioskami ze statystyk i wskazówkami maturalnymi dla zdających.

Spis treści:

Matura 2024 - terminy

Pierwszy tydzień matur (7.05 - 10.05)

7 maja 2024

Sto dni do matury 2024 będziemy odliczać od 29 stycznia. Matura 2024 rozpocznie się 3 dni później niż matura 2023. Maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym o godzinie 9:00 dnia 7 maja.

8 maja 2024

Na następny dzień CKE zaplanowało maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzyści 2024 nie otrzymają dodatkowych 3 dni na powtórzenie do matury z matematyki, tak jak było to w roku poprzednim. Warto wziąć to pod uwagę i zarezerwować dodatkowy czas na powtórki z matematyki jeszcze w czasie majówki. 8 maja o godzinie 14:00 odbędzie się też matura na poziomie rozszerzonym z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz łacińskiego i kultury antycznej.

9 maja 2024

9 maja 2024 maturzyści odetchną na chwilę i podejdą do egzaminu z ulubionego języka angielskiego na poziomie podstawowym. Dwie godziny po wybiciu południa z egzaminem maturalnym na poziomie podstawowym zmierzą się pasjonaci języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz włoskiego.

10 maja 2024

W piątek 10 maja odbędzie się matura 2024 z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. O godzinie 14 tego samego dnia szkoły przeprowadzą maturę 2024 z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.

Drugi tydzień matur (13.05 - 17.05)

13 maja 2024

Nowy tydzień w poniedziałek 13 maja o godzinie 9:00 otworzy matura 2024 z języka angielskiego: na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. O godzinie 14:00 rozpocznie się matura rozszerzona z filozofii. Połączenie tych dwóch przedmiotów w jednym dniu miało już miejsce na maturze 2023 i CKE zdecydowało się wykorzystać je również na maturze 2024.

14 maja 2024

We wtorek o godzinie 9:00 odbędzie się rozszerzona matura 2024 z biologii. O godzinie 14:00 maturzyści przystąpią do części pisemnej z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym. 

15 maja 2024

Matura 2024 z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godzinie 9:00 dnia 15 maja 2024. O godzinie 14:00 tego samego dnia rozpocznie się egzamin maturalny z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.

16 maja 2024

16 maja o godzinie 9:00 maturzyści napiszą maturę 2024 z chemii na poziomie rozszerzonym. O godzinie 14:00 odbędzie się część pisemna z historii muzyki na poziomie rozszerzonym. 

17 maja 2024

Tydzień zamknie o godzinie 9:00 matura 2024 z geografii na poziomie rozszerzonym, a o godzinie 14:00 matura na poziomie podstawowym z języków mniejszości narodowych. 

Trzeci tydzień matur (20.05 - 24.05)

20 maja 2024

Ostatni tydzień matur rozpocznie się 20 maja o godzinie 9:00 wraz z maturą 2024 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. O godzinie 2 po południu maturzyści napiszą egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

21 maja 2024

Na wtorek 21 maja CKE zaplanowało 3 egzaminy. O godzinie 9:00 odbędzie się matura rozszerzona 2024 z historii na poziomie rozszerzonym. O 14:00 maturzyści napiszą egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym i rozszerzonym. 

22 maja 2024

22 maja to matura 2024 z informatyki na poziomie rozszerzonym o godzinie 9:00. O godzinie 14:00 maturę rozszerzoną napiszą fani i fanki historii sztuki. 

23 maja 2024

Czwartek 23 maja 2024 rozpocznie się o 9:00 maturą rozszerzoną z fizyki, a zakończy egzaminem z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 

24 maja 2024

Piątek to dzień przeznaczony absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych. O godzinie 9:00 maturzyści podejdą do egzaminu na poziomie podstawowym z matematyki w języku obcym. Od godziny 10:35 do 18:30 CKE zaplanowało matury z przedmiotów na poziomie rozszerzonym w kolejności: geografia w języku obcym, chemia w języku obcym, fizyka w języku obcym, biologia w języku obcym i historia w języku obcym. Każdy z wymienionych egzaminów trwa 95 minut. 

Kiedy matury ustne 2024? Będą one trwać od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Szkoły przeprowadzą matury ustne z następujących przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski. Poziom na maturze z wymienionych języków nie jest określany, ale jeżeli maturzysta zdecyduje się zdawać maturę 2024 z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, musi podejść również do egzaminu ustnego na tym poziomie.

Pobierz harmonogram matur 2024

Zmiany na maturze 2024

Matura 2024 odbędzie się w formule 2023 oraz 2015. Wprowadzenie nowej formuły do egzaminu maturalnego wiąże się ze zmianami, które będą obowiązywać również w tym roku. Najważniejsze zmiany na maturze 2024 dotyczą wymagań egzaminacyjnych, czasu trwania matury, listy lektur obowiązkowych i oczekiwanego średniego poziomu biegłości z języków obcych nowożytnych. 

Wymagania egzaminacyjne

CKE przygotowuje maturę 2024 w formule 2023 w oparciu o wymagania egzaminacyjne. Co to oznacza w praktyce? Treści z podręczników szkolnych są dużo bardziej obszerne niż to, czego faktycznie wymaga od Was matura 2024. 

Podręczniki są przygotowane na bazie podstawy programowej, a tymczasem wymagania egzaminacyjne to jedynie fragment tego, czego uczycie się w szkołach. 

Zalecamy każdemu maturzyście, aby dostosować swój plan nauki do matury 2024 pod obowiązujące Was wymagania. Zaoszczędzicie czas i zyskacie dodatkowe godziny na solidne powtórki tego, co jest najważniejsze.

Dowiedz się więcej o wymaganiach egzaminacyjnych na maturze 2024

Czas trwania matury 2024

CKE zmienia też czas trwania matury 2024 w stosunku do egzaminu w formule 2015. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym został wydłużony o 70 minut. Warto jednak pamiętać, że test z formuły 2015 został zastąpiony 2 częściami: język polski w użyciu oraz test historycznoliteracki. Maturzyści w czasie 240 minut będą musieli napisać też wypracowanie z minimalną długością 300 wyrazów. CKE wydłuży również czas na napisanie matury 2024 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym ze 180 minut na 210.

Maturzyści otrzymają dodatkowe 10 minut, aby powalczyć o wynik z matury 2024 z matematyki na poziomie podstawowym. Dzięki zmianom matura 2024 z matematyki rozszerzonej i podstawowej będzie trwać tyle samo – 180 minut.

Czas na napisanie języków obcych nowożytnych na maturze 2024 to 120 minut na poziomie podstawowym, 150 minut na poziomie rozszerzonym i 180 minut na poziomie dwujęzycznym. Taki sam czas trwania egzaminów był przewidziany już w formule 2015.

Matura 2024 w formule 2023 będzie trwać 180 minut dla wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Maturzyści 2024 zainteresowani informatyką na poziomie rozszerzonym otrzymają 210 minut tak jak w formule 2015. CKE zrezygnowało jednak z 30-minutowej przerwy dla zdających.

Matury 2024 z języka kaszubskiego i łemkowskiego na poziomie rozszerzonym potrwają 210 minut. Taki sam czas CKE przewiduje dla zdających języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Czas na dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym to 80 minut. Zadania mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Lista lektur obowiązkowych

CKE na maturze 2024 wprowadza też zmiany w liście lektur obowiązkowych. Z Informatora dla formuły 2023 na czas matur 2023 i 2024 zdecydowano się wykreślić niektóre pozycje. Maturzyści z poziomu podstawowego nie będą egzaminowani z wymienionych lektur:

 1. Jan Kochanowski, psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47
 2. William Szekspir “Romeo i Julia”
 3. Bolesław Prus, “Z legend dawnego Egiptu”
 4. Władysław Stanisław Reymont, “Chłopi” (tom I – Jesień)
 5. Stefan Żeromski, “Rozdzióbią nas kruki, wrony…”
 6. Witold Gombrowicz, “Ferdydurke” (fragmenty)
 7. Józef Mackiewicz, “Droga donikąd” (fragmenty)
 8. Antoni Libera, “Madame”
 9. Ryszard Kapuściński, “Podróże z Herodotem” (fragmenty)
 10. Wybrane wiersze następujących poetów: Kazimiera Iłłakowiczówna, Halina Poświatowska, Jan Polkowski
 11. Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Wojciecha Młynarskiego oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk
 12. Zygmunt Krasiński, “Nie-Boska Komedia”
 13. Homer, “Odyseja” (fragmenty)
 14. Wybrane wiersze następujących poetów: Józefa Czechowicza, Tadeusza Gajcego, Mirona Białoszewskiego

CKE zdecydowało się, aby usunąć również niektóre lektury obowiązkowe z poziomu rozszerzonego:

 1. Arystofanes, “Chmury”
 2. Wergiliusz, “Eneida” (fragmenty)
 3. François Rabelais, “Gargantua i Pantagruel” (fragmenty)
 4. Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior
 5. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
 6. Janusz Głowacki, “Antygona w Nowym Jorku”
 7. Wybrane eseje Jerzego Stempowskiego
 8. Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych

Matura 2024 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym została wzbogacona o niektóre pozycje przeniesione z poziomu podstawowego:

 1. Zygmunt Krasiński, “Nie-Boska Komedia”
 2. Homer, “Odyseja” (fragmenty)
 3. Wybrane wiersze następujących poetów: Józefa Czechowicza, Tadeusza Gajcego, Mirona Białoszewskiego

Sprawdź pełną listę lektur obowiązkowych na maturze 2024

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej

Czwarta zmiana na maturze 2024 to oczekiwany średni poziom biegłości językowej z języków obcych nowożytnych.

W formule 2015 na poziomie podstawowym CKE ustaliło poziom biegłości na A2+ oraz B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych. Matura 2024 natomiast wymaga od zdających poziomu B1, a w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych poziomu B1+.

Maturzyści 2024 na poziomie rozszerzonym muszą wykazać się znajomością języka na poziomie B2 i B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych. Na poziomie dwujęzycznym natomiast egzaminatorzy będą sprawdzać zdających na poziomie B2+ oraz C1.

CKE zdecydowało też, że absolwenci szkół i oddziałów dwujęzycznych muszą przystąpić do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

Wypełnij test i sprawdź swój poziom języka angielskiego

Przedmioty obowiązkowe na maturze 2024

Maturzyści 2024 muszą przystąpić obowiązkowo do 6 egzaminów. Zdający podejdzie do dwóch egzaminów w części ustnej: język polski oraz język obcy nowożytny. W tej części próg to 30%.

Dodatkowo, każdy maturzysta musi napisać podstawową maturę 2024 z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Aby zdać, musi uzyskać co najmniej 30%.

Zdający wybiera dodatkowo minimum jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W nowej formule CKE nie określiło progu zdawalności przedmiotów rozszerzonych, więc do zdania wystarczy jedynie podejść do tego egzaminu maturalnego. 

Ilu maturzystów zdało maturę w zeszłym roku? Jaki był średni wynik matur? Czas na garść statystyk!

 • Język polski na poziomie podstawowym na maturze 2023 zdało 98% maturzystów. Średni wynik to 66%. 
 • Matematykę zdało o 4% mniej osób, ale średni wynik z niej to aż 71%. 
 • Język angielski jako język nowożytny na poziomie podstawowym wybrało 97,4% maturzystów. Egzamin zdało 98%, podobnie jak w przypadku j. polskiego, a średni wynik to 85%.

Czy trzeba zdać rozszerzenie na maturze 2024?

Na maturze 2024 można wybierać spośród następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język białoruski, język francuski, język hiszpański, język kaszubski, język litewski, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język ukraiński, język włoski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. 

CKE informuje, że matura 2024 wymaga wyboru co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Próg zdawalności matury rozszerzonej nie został określony. 

Kto nie musi pisać rozszerzenia na maturze 2024? Do matury 2024 na poziomie rozszerzonym nie muszą przystępować osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mogą być zwolnieni z egzaminu maturalnego. Jednocześnie otrzymują oni 100% z danego przedmiotu na maturze 2024. 

Sprawdź listę olimpiad przedmiotowych na rok szkolny 2023/2024

Jakie przedmioty najczęściej wybierają maturzyści?

 1. W 2023 roku największą popularnością cieszyło się rozszerzenie z języka angielskiego. Do matury 2023 z tego przedmiotu przystąpiło niemal 120 tysięcy maturzystów. Średni wynik z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to 69%.
 2. Drugim najczęściej wybieranym rozszerzeniem była matematyka. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł 50%. 
 3. Trzecim na podium okazał się być język polski ze średnim wynikiem 50%. 

Następne w kolejności były przedmioty: biologia, geografia, chemia, historia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język niemiecki, historia sztuki, filozofia, język rosyjski, język hiszpański, język francuski, język włoski, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, języki: białoruski, litewski, ukraiński, kaszubski i na samym końcu łemkowski. 

Najwyższa średnia wyników według sprawozdania CKE z matury 2023 to 99% z języka białoruskiego. Następnym w kolejności jest język litewski z 76%, język ukraiński z 73% i język rosyjski z 72%. Popularna wśród maturzystów biologia pojawia się w sprawozdaniu ze średnią 48%, geografia z 53%, a chemia z 47%. 

Statystyki pokazują, że maturzyści świetnie radzą sobie z językami na poziomie rozszerzonym. Najwyższa średnia wyników to 99% z języka białoruskiego, a najniższa to 50% z języka polskiego. Średnia wyników ze wszystkich języków wynosi 65%. Języki na poziomie rozszerzonym mogą być przydatne w procesie rekrutacji nie tylko na studia filologiczne. 

Dodatkowo, nauka języków jest na tyle specyficzna, że chodzi tutaj bardziej o ogólną biegłość językową, a niekoniecznie o odhaczenie konkretnych zagadnień z wymagań egzaminacyjnych. Na maturze 2024 warto nie tylko przystąpić do rozszerzenia z języka angielskiego, ale też drugiego języka obcego realizowanego w szkole. 

Tuż za językami najwyższą średnią wyników otrzymuje geografia i historia muzyki z 53 procentami. Geografia poprzez swój interdyscyplinarny charakter będzie świetnym wyborem dla tych, którzy nie chcą się ograniczać i nie są jeszcze zdecydowani na konkretny kierunek studiów. Historia muzyki z kolei to opcja dla pasjonatów sztuki i uczniów szkół muzycznych. Egzamin będzie cennym potwierdzeniem wiedzy teoretycznej. 

Nieco niżej na liście znajduje się matematyka i język polski ze średnim wynikiem 50% na poziomie rozszerzonym. Matura 2024 z języka polskiego ogranicza się jedynie do wypracowania, które szlifowane jest już na poziomie podstawowym. Podobnie, matematyka na poziomie rozszerzonym to poszerzony materiał z podstawy. Warto przystąpić do tych rozszerzeń na maturze 2024, ponieważ nauka do nich nie zaczyna się od zera i wyniki z nich są brane pod uwagę na większości kierunków. 

Średnie wyników z pozostałych przedmiotów oscylują w przedziale od 42 do 48 procent. Najniżej w liście znajduje się wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym ze średnim wynikiem 42%. 

Jakie rozszerzenia wybrać na maturze 2024?

Matura 2024 wymaga od zdających co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W formule 2023 CKE nie wyznaczyło progu zdawalności, a więc najważniejsze jest, aby po prostu podejść do egzaminu maturalnego. 

Ze względu na to, maturzyści 2024 mogą pozwolić sobie na eksperymenty w wyborze przedmiotów rozszerzonych. Ze statystyk z 2023 wynika, że warto zdać przede wszystkim język angielski na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo, warto przemyśleć zdawanie rozszerzonej matury 2024 z drugiego języka obcego. Średni wynik z pozostałych przedmiotów jest porównywalny. Statystyki mogą być przydatne w wyborze, ale najważniejsza jest świadomość własnych mocnych stron i priorytetów związanych z edukacją. 

Jednym z priorytetów maturzystów mogą być dobre zarobki po studiach. Warto skorzystać wówczas z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych. Na ich stronie internetowej błyskawicznie odkryjesz, który kierunek przyniesie Ci największy przychód. Gdy wybierzesz już ścieżkę kariery, wystarczy, że sprawdzisz wymagania obowiązujące Cię w procesie rekrutacji i jakie rozszerzenia warto zdawać na maturze 2024. 

Rozszerzenia na maturze 2024 możesz wybrać też z pomocą portalu Mapa Karier. Możesz wybierać spośród 764 zawodów lub wypełnić krótki test, który dobierze dopasowaną do Ciebie branżę. Każda ścieżka kariery zawiera przykładowy plan edukacji i i przedmioty szkolne, które będą niezbędne w Twojej wymarzonej pracy. 

W wyborze rozszerzeń na maturę 2024 przydatny będzie też ranking kierunków studiów przygotowany przez Perspektywy. Ranking uwzględnia prestiż kierunku, ekonomiczne losy absolwentów, potencjał akademicki i dydaktyczny oraz umiędzynarodowienie. Wybór kierunku studiów pomoże Ci dobrać idealne rozszerzenia, aby po maturze 2024 dostać się na pasjonujący Cię kierunek. 

Przydatny może być też kalkulator przeliczników i punktów na studia. Kalkulator nie pomoże co prawda w wyborze rozszerzeń na maturę 2024, ale wskaże, jakie wyniki musisz otrzymać z danych przedmiotów, aby osiągnąć swój cel i znaleźć się na wymarzonej uczelni. 

Warto skorzystać również z doradztwa indywidualnego. Centrum Rozwoju Talentów prowadzi zupełnie darmowy proces doradczy online. Dzięki pomocy profesjonalisty, sprecyzujesz swoje plany na przyszłość i wybierzesz przedmioty rozszerzone na maturę 2024. 

W takim razie - czy matura to bzdura?

Studia w XXI wieku nie są już jedynym miejscem, gdzie możemy się rozwijać. Edukację możemy zdobywać poprzez kursy online, filmiki na YouTube, czy wpisy na blogach. Czy to oznacza, że matura to bzdura? Niekoniecznie. 

Matura to przede wszystkim przepustka na studia. Studia, które jeśli wybierzesz świadomie, będą świetnym miejscem do zdobywania nie tylko wiedzy, ale też doświadczenia i wspomnień. 

Maturę możesz poprawić, napisać jeszcze raz po 10 latach albo wcale do niej nie podejść. Wybór należy do Ciebie. Matura nie jest najważniejszym egzaminem w Twoim życiu, a już na pewno nie jest testem Twojej wartości. 

Jeśli jednak uważasz, że jej potrzebujesz i wybierasz się na studia, to matura nie jest tak straszna, jak Ci się wydaje. Dobre przygotowanie, zapoznanie się z formułą egzaminów i właściwy wybór rozszerzeń mogą zdziałać cuda i pozwolić Ci podejść do matury 2024 ze spokojem. 

Jeśli przed Tobą matura 2024 i czujesz, że potrzebujesz wsparcia, sprawdź nasze darmowe materiały. Nie damy Ci drogi na skróty, bo taka nie istnieje. Zamiast tego sprawimy, że zrozumiesz i wszystko stanie się logiczne. 

🔴 Powtórz do matury w 100 dni - dołącz do naszej grupy!

W sto dni przerobisz WSZYSTKO co niezbędne na maturze podczas zajęć LIVE – najważniejsze zagadnienia, arkusze, typy zadań, schematy rozwiązań. Liczba miejsc ograniczona.

1 thought on “Matura 2024 – terminy, zmiany, wymagania. Przedstawiamy najważniejsze informacje.”

 1. Pingback: Motywacja do nauki - skąd ją wziąć? | Studniówka Maturalna

Comments are closed.